ขอเชิญร่วมตรวจคัดกรองเบาหวานขึ้นจอตา เนื่องในสัปดาห์เบาหวานโลก

    

เครือข่ายสุขภาพอำเภอสิชลรวมพลังตรวจคัดกรองเบาหวานขึ้นจอตา เนื่องในสัปดาห์เบาหวานโลก ตามรายละเอียด...