แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ร่วมกิจกรรมรัฐพิธี

    

โรงพยาบาลสิชล ขอแต่งตั้งเจ้าหน้าที่เพื่อเข้าร่วมกิจกรรมงานรัฐพิธี ประจำปี 2560 รวม 9 กลุ่ม
รายละเอียดตามเอกสารแนบ

ดาวน์โหลดเอกสาร n1343.pdf (จำนวนดาวน์โหลด : 148)