โรงพยบาลสิชลเปิดศูนย์อพยพผู้ประสบภัยน้ำท่วม

    

โรงพยบาลสิชลเปิดศูนย์อพยพผู้ประสบภัยน้ำท่วม ณ ลานอเนกประสลค์ อาคารผู้ป่วยนอก 

ติดต่อสอบถาม โทร 075 335 800-4