ขอเชิญเข้ารับการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรการพัฒนาผลงานวิชาการ กลุ่มภารกิจอำนวยการ

    

ขอเชิญเข้ารับการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรการพัฒนาผลงานวิชาการ กลุ่มภารกิจอำนวยการ รพศ. และ รพท.

ประจำเดือน พฤศจิกายน 2565 - สิงหาคม 2566 (จำนวน 4 ระยะ)

รายละเอียดตามเอกสารแนบ

ดาวน์โหลดเอกสาร n51621_.pdf (จำนวนดาวน์โหลด : 6)