รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวชั่วคราว (รายวัน) ตำแหน่งพนักงานเปล จำนวน 1 อัตรา

    

โรงพยาบาลสิชล ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน) ตำแหน่งพนักงานเปล จำนวน 1 อัตรา ตามรายละเอียดแนบท้าย

ดาวน์โหลดเอกสาร n41571_.pdf (จำนวนดาวน์โหลด : 61)