รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะฯ เพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวชั่วคราว (รายวัน) ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 อัตรา

    

รพ.สิชล ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ เพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน) ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 อัตรา  ตามรายละเอียดแนบท้าย 

ดาวน์โหลดเอกสาร n41493_.pdf (จำนวนดาวน์โหลด : 126)