ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรมหลักสูตรนักกายภาพบำบัดผู้สูงอายุในชุมชน ประจำปี 2565

    

ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรมหลักสูตรนักกายภาพบำบัดผู้สูงอายุในชุมชน ประจำปี 2565

ระหว่างวันที่ 25 - 39 กรกฎาคม 2565 และระหว่างวันที่ 1 - 5 สิงหาคม 2565

รายละเอียดตามเอกสารแนบ

ดาวน์โหลดเอกสาร n51491_.pdf (จำนวนดาวน์โหลด : 16)