ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกประเมินสมรรถนะ และกำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินสมรรถนะบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินนอกงบประมาณ (เงินบำรุง) ตำแหน่ง พนักงานประจำตึก

    

โรงพยาบาลสิชล ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกประเมินสมรรถนะ และกำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินสมรรถนะบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินนอกงบประมาณ (เงินบำรุง) ตำแหน่ง พนักงานประจำตึก

เพื่อเข้ารับการประเมินสมรรถนะในวันที่ 14 ธันวาคม 2564 เวลา 08.30 น. ณ ห้องประชุมช้้น 4 อาคารสนับสนุนบริการสุขภาพ โรงพยาบาลสิชล 

 

ดาวน์โหลดเอกสาร n41280_.pdf (จำนวนดาวน์โหลด : 120)