รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวชั่วคราว (รายวัน) ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ จำนวน 1 อัตรา

    

ประกาศโรงพยาบาลสิชล ลงวันที่ 25 พฤศจิกายน 2564 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินนอกงบประมาณ (เงินบำรุง) รายวัน ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์  ให้ผู้ผ่านการคัดเลือก ลำดับ 1 รายงานตัวปฏิบัติงานวันที่ 1 ธันวาคม 2564 เวลา 08.30 น. ตามรายละเอียดแนบท้าย

ดาวน์โหลดเอกสาร n41271_.pdf (จำนวนดาวน์โหลด : 33)