ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา สถานที่ ในการประเมินสมรรถนะบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ

    

ประกาศโรงพยาบาลสิชล ลงวันที่ 16 พฤศจิกายน 2564 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา สถานที่ ในการประเมินสมรรถนะบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ ในวันอังคารที่ 23  พฤศจิกายน 2564 เวลา 08.30 น.  ณ ห้องประชุมปีกชั้น 4 สำนักบริหาร อาคารสนับสนุนบริการสุขภาพ โรงพยาบาลสิชล ตามรายละเอียดแนบท้าย

ดาวน์โหลดเอกสาร n41268_.pdf (จำนวนดาวน์โหลด : 140)