อบรมหลักสูตรแพทย์ฝังเข็ม (3 เดือน) รุ่นที่ 36 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยกำหนดจัดการฝึกอบรมระหว่างวันที่ 1 มีนาคม - 31 พฤษภาคม 2564 สิ้นสุดการรับสมัครวันที่ 31 มกราคม 2564

    

อบรมหลักสูตรแพทย์ฝังเข็ม (3 เดือน) รุ่นที่ 36 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยกำหนดจัดการฝึกอบรมระหว่างวันที่ 1 มีนาคม - 31 พฤษภาคม 2564 สิ้นสุดการรับสมัครวันที่ 31 มกราคม 2564

ดาวน์โหลดเอกสาร n51061.pdf (จำนวนดาวน์โหลด : 29)