ประกาศโรงพยาบาลสิชล เรื่องการทำลายเอกสารแฟ้มเวชระเบียนผู้ป่วยใน พ.ศ.2557-2558

    

ประกาศโรงพยาบาลสิชล เรื่องการทำลายเอกสารแฟ้มเวชระเบียนผู้ป่วยใน พ.ศ.2557-2558
หากท่านต้องการแฟ้มประวัติในช่วงเวลาดังกล่าวให้มาติดต่อขอรับได้ที่งานเวชระเบียน(ห้องบัตร) ก่อนวันที่ 31 ม.ค.2564
--จึงเรียนมาเพื่อทราบ งานเวชระเบียนโรงพยาบาลสิชล

ดาวน์โหลดเอกสาร n11011.pdf (จำนวนดาวน์โหลด : 9)

ดาวน์โหลดเอกสาร n11011_1.php (จำนวนดาวน์โหลด : 4)

ดาวน์โหลดเอกสาร n11011_2.php (จำนวนดาวน์โหลด : 6)