ประกาศ เรื่อง การทำลายแฟ้มเวชระเบียน

    

   แผนกเวชระเบียน โรงพยาบาลสิชล  จะดำเนินการทำลาย แฟ้มเวชระเบียน ผู้ป่วยใน ปี 2555 - 2556 ที่มีระยะเวลาการ จัดเก็บเอกสารเกิน 5 ปี  ตามนโยบายเรื่องการเข้าถึงและเก็บ รักษาสารสนเทศของโรงพยาบาล   โดยจะดำเนินการทำลาย ภายในสิ้นเดือนมกราคม 2562    ดังนั้น  ผู้รับบริการท่านใดที่มีความประสงค์จะใช้ประโยชน์ จากข้อมูลในแฟ้มเวชระเบียนของท่าน

 

กรุณาติดต่อได้ที่แผนกเวชระเบียน โรงพยาบาลสิชล Tel. 075-535630 - 4 ต่อ 444

ตั้งแต่บัดนี้ จนถึง 31 มกราคม 2562