รพ.สิชล เตรียมความพร้อม รับมืออุทกภัย 16-18 ม.ค. 2560

    

Sichon Hospital Prepare Flood management

Stay alerted

  • Heavy rain
  • Bluish flow
  • Sudden flood 
  • Overflowing water

During 16-18 January 2016 

Emergency accident call 080-6961907 or 075-335800-4 ext. 333 334 335

ดาวน์โหลดเอกสาร n1227.vnd.microsoft.icon (จำนวนดาวน์โหลด : 401)