อบรมความรู้พื้นฐานด้านอาชีวเวชศาสตร์สำหรับแพทย์ (หลักสูตร 2 เดือน)

    

ภาควิชาเวชศาสตร์ชุมชน คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดอบรมทางวิชาการ เรื่อง ความรู้พื้นฐานด้านอาชีวเวชศาสตร์สำหรับแพทย์ (Fundamental Occupational Medicine for Physicians) (หลักสูตร 2 เดือน) รุ่นที่ 5 ระหว่างวันที่ 4 ตุลาคม 2564 - 30 พฤศจิกายน 2564 ในรูปแบบการอบรมผ่านระบบออนไลน์ และอบรม ณ ภาควิชาเวชศาสตร์ชุมชน คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ดาวน์โหลดเอกสาร n51211_.pdf (จำนวนดาวน์โหลด : 37)