คลินิกอายุรกรรม

    คลินิกอายุรกรรม ให้บริการดูแลรักษาปัญหาสุขภาพของผู้ป่วย ตั้งแต่ภาวะเจ็บป่วยเฉียบพลันจนถึงเจ็บป่วยเรื้อรังต่าง ๆ อย่างครบวงจรโดยทีมแพทย์ด้านอายุรกรรม


บริการของคลินิกอายุกรรรม
 • --> อายุรกรรมทั่วไป
 • --> อายุรกรรมทั่วไปโรคระบบทางเดิอาหารและตับ
 • --> อายุรกรรมทั่วไปโรคระบบต่อมไร้ท่อ
 • --> อายุรกรรมทั่วไปโรคหัวใจ
 • --> อายุรกรรมทั่วไปโรคระบบประสาทและสมอง
 • --> อายุรกรรมทั่วไปโรคติดเชื้อ
 • --> อายุรกรรมทั่วไปโรคมะเร็ง
 • --> อายุรกรรมทั่วไปโรคไต
 • --> อายุรกรรมทั่วไปโรคผิวหนัง
 • --> รักษาโรคปัสสาวะไวเกิน / ปัสสาวะเล็ด / มดลูกหย่อน

เวลาเปิดให้บริการ
 • --> วันจันทร์ - วันศุกร์ เวลา 08.30 - 16.30 น.

ติดต่อ
 • --> คลินิกอายุรกรรม
 • --> โทร.075-535630-4 ต่อ 225