กลุ่มงานอุบัติเหตุ-ฉุกเฉิน

    แผนกฉุกเฉินให้บริการ 24 ชม. พร้อมให้บริการผู้ป่วยที่บาดเจ็บจากอุบัติเหตุทุกชนิด และความเจ็บป่วยที่ไม่คาดคิด ให้การดูแลรักษาโดยทีมแพทย์เฉพาะทาง ครบทุกสาขา ทีมพยาบาล และทีมบุคลากรผู้เชี่ยวชาญมั่นใจในคุณภาพการบริการ รวมทั้งมีอุปกรณ์ช่วยชีวิตและเทคโนโลยีที่มี ประสิทธิภาพทันสมัย ในการดูแลผู้ป่วยทุกนาทีวิกฤต และให้บริการด้วยมาตรฐานวิชาชีพที่มีความปลอดภัย รวดเร็ว และแม่นยำ


    นอกจากนี้ยังมีระบบทางด่วนฉุกเฉินสำหรับผู้ป่วยภาวะหัวใจขาดเลือด (Chest Pain Pathway) และระบบทางด่วนฉุกเฉินเพื่อช่วยชีวิตจากโรคหลอดเลือดสมอง (Stroke Fast Tract) เพื่อให้การช่วยเหลืออย่างทันท่วงที


    บริการรักษาพยาบาลผู้ป่วยภาวะอุบัติเหต-ฉุกเฉิน โดยทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง และทีมบุคลากรทางการพยาบาลที่มีประสบการณ์ มีความชำนาญ ในการให้บริการผู้ป่วยฉุกเฉินโดยเฉพาะ พร้อมอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่ทันสมัย พร้อมให้การตรวจ วินิจฉัย และดูแลรักษา อย่างมีประสิทธิภาพ ตลอดเวลา 24 ชั่วโมง


บริการของกลุ่มงานอุบัติเหตุ-ฉุกเฉิน
  • --> ภาวะอุบัติเหตุจราจร รถยนต์ รถจักรยานยนต์ ฯลฯ
  • --> ภาวะอุบัติเหตุทั่วไป ไฟไหม้ น้ำร้อนลวก ไฟดูด หกล้ม มีบาดแผล สัตว์กัด ฯลฯ
  • --> ภาวะฉุกเฉินทางศัลยกรรม เช่น ไส้ติ่งอักเสบ ลำไส้อุดตัน ฯลฯ
  • --> ภาวะฉุกเฉินทางอายุรกรรม เช่น ภาวะช๊อค หัวใจขาดเลือด ภาวะชัก หอบ สมองขาดเลือด ฯลฯ
  • --> ภาวะฉุกเฉินในเด็ก เช่น ภาวะไข้สูง ชัก อาเจียน ท้องเสีย ช๊อค ฯลฯ
  • --> ภาวะฉุกเฉินอื่นๆ

เวลาเปิดให้บริการ
  • --> เปิดให้บริการตลอด 24 ชั่วโมง ทุกวัน

ติดต่อ
  • --> กลุ่มงานอุบัติเหตุ-ฉุกเฉิน ชั้น 1 อาคารอุบัติเหตุ - ฉุกเฉิน
  • --> โทร.075-535630-4 ต่อ 333,334,335