ทีมวิจัยจาก รพ.จุฬาฯมาเยี่ยม รพ.สิชล ซึ่งเข้าร่วมโครงการวิจัยleptospirosis

      ทีมวิจัยจาก รพ.จุฬาฯมาเยี่ยม รพ.สิชล ซึ่งเข้าร่วมโครงการวิจัยleptospirosis